• darkblurbg

Ons administratieve pakket aan diensten voor ondernemer bestaat o.a. uit:

 • Adviseren bij het inrichten van uw financiële- en salarisadministratie
 • Geheel of gedeeltelijk bijhouden van uw financiële- en salarisadministratie
 • Ondersteuning bij het in eigen beheer bijhouden van de financiële- en salarisadministratie
 • Verzorgen van al uw fiscale aangiften
 • Opstellen van liquiditeit – en exploitatiebegroting met behulp van speciale software
 • Opstellen van tussentijdse overzichten (maand, kwartaalrapportering) inclusief een vergelijking met de begroting

ALGEMENE BEDRIJFSVOERING

 • het doorlichten van uw bedrijf – hoe staat u er financieel gezien voor ?
 • het opstellen van investeringsbegrotingen
 • het maken van bedrijfseconomische analyses
 • het maken van bedrijfsvergelijkende overzichten
 • het gebruik maken van subsidiemogelijkheden
 • het beoordelen van milieuvraagstukken.
 • het opstellen ondernemingsplan

Advisering bij Financiering vraagstukken

Wilt een bedrijf starten en u heeft hiervoor geld nodig?

Wat is de meest optimale financieringsstructuur voor u?

Hoe beperkt u de kosten van uw financiering?

Wilt u uw bestaande kapitaallasten verlagen?

Moet u noodzakelijke investeringen verrichten?

Wilt u onroerend goed kopen ?

Advisering van juridische vraagstukken

De juridische activiteiten van FINFIS groep zijn o.a :

 • Maken van gedegen waterdichte contracten
 • Screenen van overeenkomsten en samenwerkingsverbanden
 • Maken van algemene leverings – en betalingsvoorwaarden
 • Oprichten van een besloten vennootschap
 • Ontbinden van een overeenkomst
 • Maken van een geheimhoudingsverklaring
 • Adviseren en regelen van een bedrijfsoverdracht en / of overname

FINFIS groep heeft samenwerkingsafspraken met juristen en notarissen waardoor u als klant altijd snel en vakkundig wordt geholpen.